Παλαιό Ημερολόγιο :
12/07/2021
Νέο Ημερολόγιο :
25/07/2021
Lang1 Lang2 Lang3 Lang4 Lang4

KATHGORIES

Γι΄ αὐτὸ ψήφισαν τὸ ἀκαταδίωκτο

Γι΄ αὐτὸ ψήφισαν τὸ ἀκαταδίωκτο

Ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει ἡ Δικαιοσύνη παίζουν μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων.

Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἐμβολίου τῆς AstraΖeneca εἶναι ἐνδεικτική τῆς γελοιοποίησης καὶ τῆς ἀνυποληψίας προσώπων καὶ θεσμῶν στὴν Ἑλλάδα.

Δὲν εἶναι οὔτε ἄδικη, οὔτε τυχαία ἡ ἐντύπωση ποὺ κυριαρχεῖ σὲ σημαντικὴ μερίδα τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τον καιροσκοπισμό, τὸν δόλο καὶ τὴν ἀνικανότητα προσώπων ποὺ πρωταγωνιστοῦν σὲ διάφορους τομεῖς τοῦ δημόσιου βίου καί λαμβάνουν κρίσιμες ἀποφάσεις για τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας.

Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraΖeneca εἶναι εντελως ἀσφαλές γιά ὅλες τὶς ἡλικίες, ὅτι ἀποτελοῦν ὑπερβολὲς καὶ συνωμοσιολογίες «ψεκασμένων» οἱ ἐνστάσεις καὶ οἱ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀσφάλειά του, τώρα... συνιστοῦν τὴν μὴ χορήγησή του σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Ἐπιπλέον, οἱ συμβουλὲς τῶν ἀξιοθρήνητων πολιτικῶν, «εἰδημόνων», τηλεπερσόνων, δημοσιολόγων καὶ δημοσιογράφων ποὺ ἔχουν ἀπόψεις σάν ἀνεμούρια ἐκστομίζονται μὲ τὴν ἴδια ἄνεση μὲ τὴν ὁποία μιλοῦσαν γιὰ τὸ ἀσφαλές τῆς χρήσης αὐτοῦ τοῦ ἐμβολίου πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες.

Ἐπιπλέον, τὸ θράσος καὶ ἡ μισανθρωπία ὅλων αὐτῶν ἔφτασε σὲ τέτοια σημεῖα ὥστε μιλοῦσαν καὶ συνεχίζουν νὰ μιλοῦν γιά ἀνάγκη ἐπιβολῆς ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ ὅλους μὲ ὅλα τὰ διαθέσιμα ἐμβόλια! Κι ὅταν κάποιος τολμᾶ νὰ ἀντιτείνει ὅτι ἔχουν σημειωθεῖ περιστατικὰ θρομβώσεων καὶ θάνατοι ἀπὸ τά… ἀσφαλῆ ἐμβόλια τῆς AstraΖeneca, ἐκείνοι ῦπαντοῦν ἀπαξιωτικά λέγοντας «ἂς σοβαρευτοῦμε ἐπιτέλους».

Ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει γνώση, σύνεση, ἀξιοπιστία καὶ προσήλωση στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑγείας τοῦ συνανθρώπου, κυριάρχησαν ἡ τυφλὴ ὑποταγὴ στὸ κομματικὸ συμφέρον, ἡ ἄγνοια, ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων καὶ ἡ προπέτεια.

Ἔχοντας τὰ παραπάνω κατὰ νοῦ, ὅπως ἀναφέρει ἡ «δημοκρατία», μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἀντιληφθούμε τήν ἀντικοινωνικότητα τῆς νομοθέτησης τοῦ ἀκαταδίωκτου τῶν «εἰδικῶν» ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας αὐτὴν τὴν περίοδο. Ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους δέν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει ἡ Δικαιοσύνη ἔπαιξαν μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων καὶ μερικές τίς ἔχασαν καὶ οἱ πολιτικοὶ πάτρωνές τους αποφάσισαν τὸν λογαριασμὸ νὰ τὸν πληρώσουν τὰ θύματα.

Ἀηδίασε ὁ κόσμος μὲ τὶς ὁμολογίες Βασιλακόπουλου: «Οἱ ἐπιστήμονες γνώριζαν τὶς πιθανὲς παρενέργειες ἀλλὰ πῆραν τὸ ρίσκο».

Ἀνατριχίλα καὶ ἀποτροπιασμό ἔχει προκαλέσει ἡ ὠμὴ παραδοχὴ τοῦ Θοδωρὴ Βασιλακόπουλου ὅτι οἱ ἐπιστήμονες γνωριζαν τίς πιθανὲς παρενέργειες ποὺ θὰ προκαλοῦσε τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca ἀλλὰ πῆραν… τὸ ἀπαραίτητο ρίσκο.

Μιλώντας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Open, ὁ καθηγητὴς Πνευμονολογίας τοῦ ΕΚΠΑ, κάνοντας μία μεγάλη κυβίστηση ἀπ’ ὅσα ἔλεγε τὸ προηγούμενο διάστημα, προχώρησε σὲ μία σειρά παραδοχῶν γιά τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca, ἔστω καὶ μὲ μεγάλη καθυστέρηση καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ καθυστερημένη εἰσήγηση τῆς ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς ἐμβολιασμοῦ γιὰ «στὸπ» στοὺς ἐμβολιασμοὺς σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

«Οἱ ἐπιστήμονες θέλουν τὸ καλό τοῦ κόσμου, ὄχι τὸ κακό. Δὲν κρύβουν τίποτα. Ὅταν γινόταν χαμὸς μὲ τὴν πανδημία, τὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο ἦταν μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κόστος μίας πιθανῆς ἐπιπλοκῆς. Τότε, λοιπόν, ζυγίσαμε τὸ ὄφελος μὲ τὸ κίνδυνο καὶ ταχθήκαμε ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου» ἀνέφερε, παραδεχόμενος πὼς κάποιοι ἐν κρυπτῷ ἀποφάσισαν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμεῖς νὰ γνωρίζουμε τὰ ἐπαρκῆ δεδομένα.

«Σήμερα ποὺ ἡ πανδημία βρίσκεται σὲ ὕφεση, ἀποφασίσαμε πὼς θὰ ἦταν καλὸ ἔστω καὶ αὐτὸ τὸ μικρὸ ρίσκο νὰ μὴν τὸ πάρουμε» προσέθεσε, προκαλώντας ἀκόμα περισσότερη ἀνησυχία στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔτρεξε νὰ ἐμβολιαστεῖ καὶ σήμερα βλέπει τὰ δεδομένα νὰ ἀλλάζουν.

Ὁ κ. Βασιλακόπουλος, μάλιστα, κλείνοντας τὰ μάτια μπροστὰ στὴν διάχυτη ἀνησυχία τῶν πολιτῶν, μερίδιο εὐθύνης τῆς ὁποίας ἔχει καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναφέρθηκε καὶ στὸ ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐμμένοντας στίς ἀντισυνταγματικὲς καὶ μᾶλλον ἀναποτελεσματικὲς ἀπόψεις.

«Ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ πετύχουμε τὴν μεγαλύτερη ἐμβολιαστικὴ κάλυψη εἶναι ἡ πειθῶ. Τὸ καλύτερο θὰ ἦταν νὰ πείσουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀντιρρήσεις ἢ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἐμβόλιο» ἀνέφερε ὁ κ. Βασιλακόπουλος γιὰ νὰ προσθέσει πὼς «τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς θὰ πείσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν», ἀνοίγοντας ἔτσι τὸ παραθυράκι γιὰ τήν ἔμμεση ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Αγαπητοί φίλοι της σελίδας, παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και κόσμιοι στις εκφράσεις σας, με σεβασμό, κατανόηση και αξιοπρέπεια, προς τους συνανθρώπους μας, όπως αρμόζει σε λογικούς ανθρώπους, αλλά και σε ενσυνείδητους Χριστιανούς οι οποίοι κάνουν πράξη τον Ευαγγελικό λόγο, «Αγαπάτε αλλήλους». Φυλάξτε το στόμα σας, από λόγια περιττά, πικρόχολα, ανώφελα, ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού, εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Οι απόψεις της ιστοσελιδας μπορεί να μην ταυτίζονται με τα περιεχόμενα του άρθρου. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελιδα. Οι διαχειριστές της ιστοσελιδας δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, γενικά και εναντίον των συνομιλητών ή των συγγραφέων. Μην δημοσιεύετε άσχετα σχόλια με το θέμα. Με βάση τα παραπάνω με λύπη θα αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε τα απρεπή και βλάσφημα σχόλια τα οποία δεν αρμόζουν στον χαρακτήρα και στο ήθος της σελίδας μας χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.