Παλαιό Ημερολόγιο :
14/06/2022
Νέο Ημερολόγιο :
27/06/2022
Lang1 Lang2 Lang3 Lang4 Lang4

KATHGORIES

Εκ της Ευχής εις τον Ιησούν Χριστόν

Εκ της Ευχής εις τον Ιησούν Χριστόν

Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Σχολαρίου
Κλίνω γόνυ καρδίας καί σώματος μετά φρίκης καί τρόμου σοί τῷ πανταδυνάμω καί φοβερῶ καί ὑπεραγάθω Δεσπότη μου. Ευχαριστώ ὑπέρ πάντων ὧν ἐποίησας καί ποιεῖς εἰς ἐμέ. Tή χειρί Σου μέ ἐπλασας. Τω ἐμφυσήματί Σου μέ ἐζώωσας∙ τή προνοία Σου ἐξέθρεψας∙ τή χάριτί Σου τήν ἀληθῆ πίστιν ἐγνώρισας. Τοῖς Mυστηρίοις τῆς iερᾶς Σου Ἐκκλησίας ἐπαιδαγώγησας, ἐκόσμησας μέ καί τοῖς προσκαίροις τούτοις ἀγαθοῖς τῆς ἀνθρώπινης εὐημερίας. Κινδύνων ἀπήλλαξας, νόσων ἐξήγειρας, πρός τό συμφέρον ἀοράτως ὠδήγησας. Κυβερνᾶς καί περιθάλπεις ὡς νοσσίον σου καί ὡς ποίημα τῆς ἀγάπης σου.
Ὤ τῆς ἐμῆς ταπεινότητος! Ὤ τῆς σῆς ἀγαθότητος! Ότι ὅ μόνον ἔχω ἀντί πάντων προσφέρειν σοί, εὐχαριστίαν καί ὕμνον, καί τοῦτο σόν ἐστι δῶρον. Μίαν εἶδα γνησίαν εὐχαριστίαν, τήν ἐκπλήρωσιν τῶν θελημάτων σου. Ἀλλά σύ, Κύριε, δυνατός εἰ μόνος καί τήν προαίρεσιν ἀνάψαι καί τήν σάρκα ἐνδυναμῶσαι.
Απάλειψον τα αμαρτήματά μου, πάριδε, σύγγνωθι, πεμφθήτωσαν εις λήθης βυθόν. Συ μόνος , Κύριε, καθαρός και αναμάρτητος εί, και μόνος αφίεναι τας αμαρτίας ημών δύνασαι.
Ότι σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, και τω ανάρχω σου Πατρί, μεθ'ού εν τη ενότητι του Αγίου Πνεύματος ζης τε και βασιλεύεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί φίλοι της σελίδας, παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και κόσμιοι στις εκφράσεις σας, με σεβασμό, κατανόηση και αξιοπρέπεια, προς τους συνανθρώπους μας, όπως αρμόζει σε λογικούς ανθρώπους, αλλά και σε ενσυνείδητους Χριστιανούς οι οποίοι κάνουν πράξη τον Ευαγγελικό λόγο, «Αγαπάτε αλλήλους». Φυλάξτε το στόμα σας, από λόγια περιττά, πικρόχολα, ανώφελα, ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού, εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Οι απόψεις της ιστοσελιδας μπορεί να μην ταυτίζονται με τα περιεχόμενα του άρθρου. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελιδα. Οι διαχειριστές της ιστοσελιδας δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, γενικά και εναντίον των συνομιλητών ή των συγγραφέων. Μην δημοσιεύετε άσχετα σχόλια με το θέμα. Με βάση τα παραπάνω με λύπη θα αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε τα απρεπή και βλάσφημα σχόλια τα οποία δεν αρμόζουν στον χαρακτήρα και στο ήθος της σελίδας μας χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.